adfv3

Er du registreret i RKI, ved du med sikkerhed, at det kan indskrænke ens handlemuligheder ganske betydeligt. En af de væsentligste implikationer af at være registreret i Experians register er de betydeligt indskrænkede muligheder for at låne penge. I dag er der dog kommet flere online låneudbydere til, som tilbyder lån trods RKI (FIX ME). Inden du benytter dig af disse muligheder, er der dog en række ting, du bør være opmærksom på. 

Hvorfor bliver man registreret i RKI?

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, hvorfor du er blevet registreret i RKI til at begynde med og tage dette til overvejelse. RKI er et register over såkaldt dårlige betalere – det vil sige over personer, som tidligere har haft svært ved at overholde betalingsaftaler, og som er blevet indberettet på denne baggrund. Når man registreres i RKI har man altså et økonomisk udestående med virksomhed, som der er blevet rykket for mindst tre gange.

Er du først registreret i RKI, er den eneste måde at blive slettet fra registret igen at kontakte den pågældende virksomhed og tilbagebetale din gæld. Når du bliver registreret i registret, modtager du en besked, men er du i tvivl om, hvorvidt du står registreret eller om, hvem der har indberettet dig, kan du kontakte Experian, som står bag registret.

Tastatur

Skærpede krav til låneren

Når du er registreret i RKI, falder din kreditværdighed. Det betyder blandt andet, at du vil have svært ved at låne penge, fordi låneudbyderen vil afslå din anmodning om indgåelse af en låneaftale, fordi en sådan aftale vurderes at være for risikabel. Nogle online låneudbydere udbyder godt nok lån trods RKI, men med disse lån følger skærpede krav til dig som låner. Blandt andet er lån trods RKI dyrere end andre typer af online lån. Det skal ses som en konsekvens af den risiko, låneudbyderne så at sige løber ved at låne penge til en person, der er i særligt stor risiko for ikke at kunne tilbagebetale dem.

Det er altid vigtigt at tænke sig om, inden man indgår en låneaftale, men er man registreret i RKI, er det derfor endnu vigtigere at tænke sig om og lægge et budget for tilbagebetalingsperioden. Det frarådes, at du låner penge for at kunne komme ud af RKI, da dette kan risikere at skærpe dine økonomiske problemer. Søg i stedet at indgå en afbetalingsaftale med den virksomhed, du står i gæld til ved at kontakte virksomheden.

Ikke alle er ens 

Når man bliver registreret i RKI, er det som nævnt fordi, en virksomhed har indberettet en ikke overholdt betalingsaftale. Der er en række krav for, hvornår en virksomhed kan indberette en person. Et af disse krav er blandt andet, at virksomheden skal have rykket for betalingen mindst tre gange, og at det udestående beløb skal overstige 200 kroner. Denne beløbsgrænse betyder også, at der kan være meget stor forskel på, hvor meget man står registreret i registret for. Registret fungerer i praksis sådan, at virksomheder kan købe sig adgang til det og benytte sig af det for at kunne undersøge om en potentiel kunde eller låner står registreret deri. Når en virksomhed har købt adgang, kan den ikke alene se, om en person står registreret, men også hvad den pågældende person står registreret for, og for hvor meget. Er man registreret for et relativt lille beløb, vil registreringen som regel derfor heller ikke påvirke ens handlemuligheder i lige så høj grad, som en registrering af mere alvorlig karakter vil.

Sparegris